Trang chủ > Về chúng tôi >THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

Tiêu chuẩn kiểm tra của Vợt Padel:

Tất cả các sản phẩm SPARK SHOT sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn thử nghiệm của chúng tôi. Hoặc thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng.


Dưới đây là tiêu chuẩn thử nghiệm của chúng tôi về Vợt Padel:

1, Kiểm tra lò

2, Kiểm tra thả dọc

3, Tác động khuôn mặt (đánh)
4, Kiểm tra mệt mỏi

5, Kiểm tra độ lệch khuôn mặt